نقد معماری

زبان نقد معماری ـ ٧

بازخوانی کتاب «معماری و اندیشه نقادانه» ـ

Architectural Criticism
Language of Architectural Criticism - 7
Book Review: Architecture and Critical Imagination - 41

6. اغراق
فن اغراق، گاه می‌تواند با بزرگ‌نمایی نیز همراه باشد. نوع دیگری از بزرگ‌نمایی، پیرایش (زدودن بخش‌های اضافه) است، بدین‌ترتیب که عناصر فرعی منحرف‌کننده حواس حذف می‌شوند و فقط الگوی اصلی، با قدرت جلب توجه زیاد (به دلیل حذف الحاقات)، باقی می‌ماند.


7. کنایه
بیان مسائل به گونه‌ای طنزآمیز و در لفافه، یکی از فنون نقد بلاغی است که در تضاد با اغراق قرار می‌گیرد. در این شیوه، موضوع اصلی تصویر، در پس‌زمینه یا پیش‌زمینه‌های قوی و شدید محو و لذا قدرت تاثیرگذاری آن نیز کمتر می‌شود. این فن، با وجود قدرت کم تاثیرگذاری، گاهی تنها روش ممکن عملی و بدون خطر نقد است.

8. اصطلاح‌سازی
 در فن اصطلاح‌سازی، منتقد عبارت یا اصطلاحی را ابداع می‌کند و در صورتی که این اصطلاح مناسب باشد، اول در اذهان عمومی ماندگار و به تدریج، به تکیه‌کلام روزمره مردم تبدیل می‌شود. به عنوان مثال، هاکستیبل با بهره‌گیری از این صنعت، اصطلاح "مانهاتانی‌شدن" را در مورد توسعه بی‌رویه شهرها باب کرد یا بعد از اینکه مجله Architectural Review، از واژه "ساپتوپیا" (ترکیب دو واژه Sub و Utopia، به معنی حومه‌نشینی در اتوپیا یا آرمان‌شهر)، به عنوان تیتر اصلی یکی از مقاله‌های خود استفاده کرد، این واژه به سرعت بین مردم رواج یافت.
 

_________________________________________

þ بخش پیشین بازخوانی کتاب «معماری و اندیشه نقادانه»:

۴٠. زبان نقد معماری ـ ۶