آموزش معماری

توصیه‌های بزرگان معماری به معماران جوان ـ 1

Architectural Education
Advices of Architecture's Masters to Young Architects - 1

پیتر آیزنمن:
اگر واقعا و به معنای حقیقی کلمه، عاشق و متعهد به معماری نیستید، اصلا بهتون توصیه‌اش نمی‌کنم، چون کسب‌اش کساده. اگر هیچ انگیزه شخصی برای معمار شدن ندارید، بهتون توصیه می‌کنم برید توی یه حرفه دیگه، مثل بازرگانی، حقوق، پزشکی یا هر چیز دیگه‌ای غیر از معماری.


Peter Eisenman:
Unless you are really committed to being an architect, in the true sense of the word, it's a terrible business and I wouldn't recommend it for anybody. Unless you need to do it for some personal reason, I would say go into business, go into law, medicine, but don't be an architect.
http://www.designboom.com/eng/interview/eisenman.html

زاها حدید:
باید هدف‌تون رو دقیقا بشناسید و سخت کار کنید. سخت‌کوشی بدون داشتن هدف فایده‌ای نداره. هدف مثل یه دروازه فوتبال می‌مونه که ممکنه تیرهاش جابجا بشن و مرزها و ابعادش تغییر کنند، ولی این دروازه به هر حال باید وجود داشته باشه. بدونید که به دنبال چی هستید.

Zaha Hadid:
You have to be very focused and work very hard, but it is not about working hard without knowing what your aim is! You really have to have a goal. The goal posts might shift, but you should have a goal. Know what it is that you are trying to find out.
http://www.designboom.com/eng/interview/hadid.html

ماسیمیلیانو فوکساس:
من براشون توصیه‌ای ندارم، ولی شاید توصیه‌های اونا بتونه برای من راهگشا باشه. من فکر می‌کنم معماران جوان امروز باید روحیه انقلابی داشته باشند و کارهاشون با اونچه طی چهل سال گذشته ساخته شده، متفاوت باشه.

Massimiliano Fuksas:
I don't have advice for them, but perhaps they can give me advice and help me. I think a young architect today should be a little more revolutionary, different from what we have seen built over the last 40 years.
http://www.designboom.com/eng/interview/fuksas.html

_________________________________________

þ منبع: گفتگویی با معماران نوپرداز: فصلنامه معماری و شهرسازی، شماره 100، پاییز 1389