گفت‌وگوهای معماری

معماری زمینه‌گرا؛ چرا و چگونه؟ ـ 7

Architectural Discussions
A Discussion about Contextual Architecture - 7

فاطمه شریعتمداری:

Jussieu University
Location: Jussieu, Paris
Date: 2003-2006
Architect: Peripheriques Architects

این ساختمان، یه بنای اداری ـ تحقیقاتی است، ساختمونی 7 طبقه و وسیع که ارتفاع همکف دو برابر ارتفاع بقیه طبقه‌هاست و در توسعه یک بنای قدیمی به شکل "ال" ساخته شده است.


ساختمون قدیمی‌تر، در نمای خودش یه سری تقسیمات عمودی به فاصله‌های یک‌متری، با خطوط استیل و به صورت لایه دوم نما، یعنی برجسته‌تر از سطح اصلی، داشت. معمار، این خطوط را در هم‌پیوندی بخش جدید مورد تاکید قرار داده، اما قبلش فرم کلی رو مورد توجه قرار داده است، یعنی شکل "ال".

طراح اومده یک "ال" دیگه رو به مجموعه اضافه کرده، یعنی یک حیاط مرکزی وسیع ـ متناسب با ارتفاع ساختمان‌ها ـ بین بخش جدید و قدیم به وجود آورده و نماهای داخلی رو به حیاط، کاملا متناسب با بخش قبلی هستند، یعنی همون خطوط عمودی و خط تراز کف طبقه اول.

اما این ال جدید در عین همخوانی و برقراری زبان مشترک، کاملا در "تضاد" با بخش قبلی است، یعنی ساختار کالبدی محکم و جدی قبلی رو در هم پاره کرده است، از درون منفجر شده‌ (‌در کنج خودش) و این قسمت از ال جدید باد کرده! چند تا وید در قسمت انفجار به وجود آمده‌اند که با پل‌های اریب به هم وصل می‌شوند.

سطح بیرونی نمای "ال" جدید، همون ساختار هندسی رو حفظ کرده، همون خطوط اصلی، اما یه ساختار جدید رو به واقع مورد آفرینش خودش قرار داده. تعداد مراکز به شدت زیاد شدند و درجه زندگی نما بسیار بالا رفته، به این صورت که این نما کاملا دو لایه است: در لایه اول تقسیمات هندسی کاملا متزلزل شده و نمای شوخی رو به وجود آورده که مثلا یه جا می‌بینیم یه مربع بزرگ خالی شده و وید بین چند طبقه است که با نور روی این لایه از نما تاکید کرده، نورهای متنوع و پر از کشش. لایه دوم به فاصله پنجاه‌سانت، یه پوسته است که از همون خطوط اصلی نمای قبلی شکل پیدا کرده، اما فاصله بین این خطوط با ورق‌های فولادی به شدت متخلخل که شاید بهتره بگیم از یه سری دایره‌های متنوع کوچک و بزرگ خالی تشکیل شده است، توسعه‌ای که در عین "تضاد"، "تاکید" هم می‌کنه.

 

_________________________________________

þ بخش پیشین یادداشت: معماری زمینه‌گرا؛ چرا و چگونه؟ ـ 6