حاشیه معماری

معماری پنهان در الفبای انگلیسی ـ 3

Margin of Architecture
Alphabetical Architecture - 3

آنچه در ادامه می‌بینید، بخش سوم از پروژه تایپوگرافی در حال انجام Jing Zhang است که در آن، او هر یک از حروف الفبای انگلیسی را به یک ساختار سه‌بعدی منحصربفرد و در واقع، یک مجموعه معماری جذاب و تماشایی تبدیل می‌کند. (بخش دوم)
موضوعات: