گفت‌وگوهای معماری

معماری زمینه‌گرا؛ چرا و چگونه؟ ـ 8

Architectural Discussions
A Discussion about Contextual Architecture - 8

فاطمه شریعتمداری:

Terrence Donnelly Center for Cellular and Biomolecular Research (TDCCBR)
Location: University of Toronto, Canada
Date: 2001-2005
Architect: Behnisch Architekten

این ساختمان، یک موسسه تحقیقاتی است که با نگاه های‌تک، در کنار یک بنای قدیمی سنگی، به سبک باروک، ساخته شده است.


بنای قدیمی به شکل "یو" و دهانه‌اش به سمت سایت بنای جدید است. ساختمان جدید، نمایی پرآهن دارد و فضاهایی سیال و در تنشی زیبا از رقص پرتنوع رنگ، پر از هیجان و تازگی.

ناگهان در آتریومی مشترک که سقف‌اش شیشه‌ای و پر از نور و چند درخت و یک طرف‌اش تراس‌های بنای های‌تک، با خطوطی ساده و بی‌حرف، است، ساختمان قدیمی پر از سکوت، حیاط و حیات، خودش رو به سوی ساختمان جدید باز می‌کند.

در تورنتو، در سرمای هوا، در مقابل درختان بی‌برگ بیرون، این "مرز" مشترک سرشار از حیات است، مرزی یا فضایی که از بیرون هم دیده می‌شود، مرزی که ذهن آدمی را به چالش می‌کشد.

_________________________________________

þ بخش پیشین یادداشت: معماری زمینه‌گرا؛ چرا و چگونه؟ ـ 7