معماری جهان

تحولات و گرایش‌های معماری معاصر جهان از 1988 تا 2007  ـ 2

Architecture of The World
Revolutions of Contemporary Architecture (1988-2007) - 2

>>> تحولات و گرایش‌های معماری معاصر جهان از 1988 تا 2007 (بخش اول)

3. فصل شاهکارها (1998-2001)
سال‌های بین 1998 و 2001، شبیه سال‌های بین 1926 و 1932 هستند؛ هر دو، دوره‌هایی قهرمانی در تاریخ معماری‌اند که توانستند کارهایی با جذابیت فوق‌العاده، نه البته تعداد قابل توجهی شاهکار واقعی، به وجود آورند. هر کدام از این دو دوره، به وسیله معمارانی که در جنبش‌های آوانگارد فعالیت می‌کردند، رهبری شده و محصول تکامل یک دهه پژوهش و تحقیق بودند. محرک خلاقیت آنها، بستر پرشور اجتماعی و فرهنگی بود که در یکی ناشی از انقلاب مکانیکی و در دیگری ناشی از انقلاب دیجیتالی بود: به طور خلاصه، حکومت استاندارد و حکومت فرد خاص.

4. روندها (2002-2007)
معماری در آینده نزدیک چه راهی در پیش خواهد گرفت؟ بی‌راه نخواهد بود اگر تصور کنیم که نظام ستاره‌ای به کمک سفارش‌های جدید، مخصوصا از کشورهای نوظهور چین، هند و خلیج فارس، و در راس آنها دوبی، که امروزه مرکز توجه فوق‌العاده اقتصادی و مالی هستند، سیطره خود را حفظ خواهد کرد. از این پروژه‌های جدید، بی‌شک بسیاری دارای گرایش شدید شاعرانه و شکل‌گرا خواهند بود. در واقع، بعید است چهره‌های خلاقی مثل گه‌ری، حدید و کولهاس بتوانند با تن دادن به موفقیت‌های آسان و پیش پا افتاده که شهرت نصیب‌شان می‌کند، از تکرار کردن خودشان خسته نشوند.

_________________________
:: منبع: هاشمی، سیدرضا. معیار داوری در معماری: دوماهنامه معمار. شماره 70، آذر و دی 1390. صص 13-16