کتاب­های معماری و شهرسازی2

 

26. اندیشه و تدبیر در طراحی معماری: ره­یافتی در تجزیه و تحلیل فرم

نویسنده:    جوفری اچ. پیکر                                    ناشر:    اهورا

مترجم:       سیروس بزرگ گرایلی                         قیمت:   2450 تومان

 

27. فضا، زمان و معماری

نویسنده:    زیگفرید گیدیون                                    ناشر:    انتشارات علمی و فرهنگی

مترجم:       منوچهر مزينی                                     قیمت:   4000 تومان

 

28. مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب

نویسنده:    وحید قبادیان                                         ناشر:    دفتر پژوهش­های فرهنگی

مترجم:       ـــــ                                                          قیمت:   2880 تومان

 

29. شعر فضا: تادائو آندو

نویسنده:    ـــــ                                                          ناشر:    گام نو

مترجم:       ­­­ محمدرضا شیرازی                              قیمت:   1400 تومان

 

30. اقلیم و معماری

نویسنده:    مرتضی کسمایی                                ناشر:    نشر خاک

مترجم:       ـــــ                                                         قیمت:   5800 تومان

 

31. ابزار، مصالح و شیوه­های گوناگون ماکت­سازی

نویسنده:    کریس بی میلز                                     ناشر:    نشر خاک

مترجم:       محمد احمدی نژاد                               قیمت:   2900 تومان

 

32. اصول طراحی در معماری 2

نویسنده:    پل لازيو                                                  ناشر:    هنر اسلامی

مترجم:       محمد حسن مدنی                             قیمت:   4000 تومان

 

33. اصول طراحی در معماری 3

نویسنده:    راجر کلارک / مايکل پاور                      ناشر:    هنر اسلامی

مترجم:       محمد حسن مدنی                             قیمت:   4000 تومان

 

34. دایره­المعارف معماری جهان

نویسنده:    هانری استرلین                                    ناشر:    فرهنگیان

مترجم:       نادر روزرخ                                              قیمت:   3000 تومان

 

35. تاریخ مختصر معماری: نگاهی نو به سرگذشت معماری

نویسنده:    کریستف هوکر                                      ناشر:    لوتس

مترجم:       فرهاد گشایش                                     قیمت:   1900 تومان

 

36. سبک­شناسی معماری ایرانی

نویسنده:    محمدکریم پیرنیا                                  ناشر:    پژوهنده

مترجم:       ـــــ                                                          قیمت:   3500 تومان

 

37. میدان توپخانه تهران

نویسنده:    فرخ محمدزاده مهر                               ناشر:    پیام سیما

مترجم:       ـــــ                                                          قیمت:   5000 تومان

 

38. شعر و خانه ما

نویسنده:    موسی ديباج                                        ناشر:    پيوند نو

مترجم:       ـــــ                                                          قیمت:   1500 تومان

 

39. رسم خيال نظری به الهام در هنر و معماری

نویسنده:    بهزاد مولوی                                          ناشر:    آينه آثار

مترجم:       ـــــ                                                          قیمت:   1500 تومان

 

40. حکمت هنر اسلامی

نویسنده:    زهرا رهنورد                                          ناشر:    سمت

مترجم:       ـــــ                                                          قیمت:   700 تومان

 

41. هنر و معماری اسلامی 2

نویسنده:    شیلا بلر                                                ناشر:    سمت

مترجم:       يعقوب آژند                                            قیمت:   7200 تومان

 

42. مفهوم سکونت: به سوی معماری تمثیلی

نویسنده:    کریستیان نوربری شولتز                    ناشر:    نشر آگه

مترجم:       محمود یار احمدی                               قیمت:   2000 تومان

 

43. معماری ایران

نویسنده:    نصرالله کسرائیان / کامران افشارنادری         ناشر:       نشر آگه

مترجم:       ـــــ                                                                       قیمت:      ـــــ

 

44. چگونه به شهرسازی بنگریم

نویسنده:    برونو زه­وی                                             ناشر:    نشر توسعه

مترجم:       فریده گرمان                                          قیمت:   2500 تومان

 

45. سرعت 30: آرام­سازی خیابان­های محلی

نویسنده:    کلاوس شفر برده                                 ناشر:    سازمان شهرداری­های کشور

مترجم:       جهانشاه پاکزاد                                    قیمت:   1400 تومان

 

46. زبان، تفکر و فضا

نویسنده:    ناصر براتی                                            ناشر:    سازمان شهرداری­های کشور

مترجم:       ­­­ـــــ                                                          قیمت:   850 تومان

 

47. رهیافتهایی در طراحی مبلمان شهری

نویسنده:    ـــــ                                                          ناشر:    سازمان شهرداری­های کشور

مترجم:       ـــــ                                                          قیمت:   1200 تومان

 

48. فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

نویسنده:    سی. ام. هاريس                                                             ناشر:    دانشیار

مترجم:       محمدرضا افضلی / مهرداد هاشم زاده همايونی        قیمت:   8900 تومان

 

49. معماری برای کودکان

نویسنده:    والتر کرونر                                              ناشر:    سایه­گستر ـ قزوین

مترجم:       احمد خوشنویس / المیرا رحیمی    قیمت:   2850 تومان

 

50. استانداردهای جامع معماری داخلی و طراحی فضا

نویسنده:    جوزف دچیارا و دیگران                              ناشر:    شهرآب

مترجم:       امیرحسن سیفی / محدرضا بیات         قیمت:   2900 تومان

 

 موضوعات: