معرفی کتاب

معماری غرب: ریشه‌ها و مفاهیم

Book Review
Western Architecture: Roots and Concepts

þ نویسنده: امیر بانی‌مسعود
þ ناشر: نشر هنر معماری قرن
þ سال انتشار: 1389 (چاپ اول)
þ ۴١۶ صفحه، مصور
þ قیمت: 12000 تومان

کتاب حاضر، سومین کتاب از مجموعه کتاب‌هایی است که امیر بانی‌مسعود، دانش‌آموخته و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، در حوزه تاریخ معماری غرب، به نگارش درآورده است. این کتاب که با توجه به ساختار جامع و محتوای موجز و روان آن، به نظر می‌رسد بهترین کتاب نویسنده و پژوهشگر توانای معماری کشور در زمینه تاریخ معماری غرب باشد، برای نخستین بار، تمام مباحث مربوط به این حوزه را که در دانشگاه‌های کشور در قالب دو درس «آشنایی با معماری جهان» و «آشنایی با معماری معاصر» ارائه می‌شود، در یک جا گرد آورده است و از این نظر، یک منبع بی‌نظیر و بسیار کاربردی برای دانشجویان به شمار می‌رود.

مولف کتاب، در بخشی از یادداشت آغازین خویش، مخاطبان عمده کتاب را دانشجویانی معرفی می‌کند که برای اولین بار در کلاس درس آشنایی با معماری جهان و یا معماری معاصر حضور می‌یابند و به خاطر واهمه از عدم فهم این دروس، همواره به دنبال مرجعی می‌گردند که به زبانی ساده و نظام‌مند، به جوهره سیر تحولات تاریخی معماری غرب بپردازد. 

مهندس بانی‌مسعود در بخش دیگری از یادداشت مولف، محتوای کلی اثر را چنین توضیح می‌دهد: «کتاب معماری غرب: ریشه‌ها و مفاهیم می‌کوشد تا با شرحی ساده و روان، داستان شکل‌گیری معماری غرب را از عهد باستان تا عصر کنونی و با تاکید بر خاستگاه‌ها، اندیشه‌ها، و گرایش‌های گوناگون بازگو نماید. موضوع این کتاب عمدتاً درباره‌ معماری اروپا است؛ لیکن به معماری آمریکا تا آنجا که در تفکر و فرهنگ غرب مشارکت داشته‌ است، نیز مربوط می‌شود.»

کتاب ارزشمند «معماری غرب: ریشه‌ها و مفاهیم» متناسب با موضوعات بیان‌شده، در هفت بخش و در بیست و هفت فصل، به شرح زیر تنظیم شده است:

بخش اول: خاستگاه‌های معماری غرب
þ فصل اول: بین‌النهرین
þ فصل دوم: مصر

بخش دوم: جهان باستان
þ فصل سوم: تمدن اژه‌ای
þ فصل چهارم: یونان
þ فصل پنجم: اتروریا
þ فصل ششم: روم

بخش سوم: معماری قرون وسطا
þ فصل هفتم: صدر مسیحیت و بیزانس
þ فصل هشتم: پیش‌رمانسک: کارولنژی و اتونی
þ فصل نهم: رمانسک
þ فصل دهم: گوتیک

بخش چهارم: خردگرایی در معماری
þ فصل یازدهم: رنسانس
þ فصل دوازدهم: باروک
þ فصل سیزدهم: میراث رنسانس
þ فصل چهاردهم: تکنولوژی جدید
þ فصل پانزدهم: مکتب شیکاگو

بخش پنجم: رمانتیسم
þ فصل شانزدهم: ریشه‌ها و گرایش‌های رمانتیسم
þ فصل هفدهم: اکسپرسیونیسم
þ فصل هجدهم: ارگانیک

بخش ششم: معماری مدرن
þ فصل نوزدهم: خاستگاه‌های هنری معماری مدرن
þ فصل بیستم: مدرنیسم
þ فصل بیست‌ و یکم: میراث معماری مدرن

بخش هفتم: معماری بعد از 1960
þ فصل بیست و دوم: پست‌مدرنیسم
þ فصل بیست و سوم: نئوکلاسیک
þ فصل بیست و چهارم: دیکانستراکشن
þ فصل بیست و پنجم: اکوـ‌تک
þ فصل بیست و ششم: نئومدرن
þ فصل بیست و هفتم: سوپرمدرنموضوعات: معرفی کتاب