معماری جهان

معماری در خدمت مترو

Architecture of the World
Subway Architecture

امروزه، متروها یکی از اجزای اصلی سیستم حمل‌ونقل عمومی در شهرهای بزرگ به شمار می‌روند و بخشی از زندگی روزمره بسیاری از شهروندان در ایستگاه‌های مترو سپری می‌شود. از این‌رو، معماری مطلوب این ایستگاه‌ها و سازمان‌دهی زیبایی‌شناختی فضاهای داخلی آنها، نقش مهمی در تامین آسایش روانی ساکنان شهرهای بزرگ می‌تواند داشته باشد. 

آنچه در ادامه می‌بینید، مجموعه‌ای است از جذاب‌ترین ایستگاه‌های متروی جهان که نشان می‌دهند مسافرت در زیر زمین، با استفاده از یک معماری متفاوت و تاثیرگذار، چقدر می‌تواند مهیج و به یاد ماندنی باشد: