یادداشت ماه

گزیده‌ای از دیدگاه‌های خوانندگان ـ 20

Month’s Note
A Selection of Readers’ Comments - 20

þ بازتاب یادداشت «وقتی کرم خاکی و مرغابی، معمار می‌شوند!» ـ بخش اول
نسیم زند:
1. من با کلیت یادداشت شما موافق‌ام، ... اما گاهی فکر می‌کنم چرا بعضی از معمارهای بزرگ برای طرح‌های خوب‌شان، کانسپت‌هایی از این دست تعریف می‌کنند: پوست پرتقال، دم نهنگ، موج دریا، قایق و .... به هر حال نمی‌توان کتمان کرد لوکوربوزیه یا گری معماران تأثیرگذار و بزرگی بوده و هستند. این‌جاست که بعضی وقت‌ها به جای زیر سؤال بردن کانسپت‌های دوستانم در آتلیه، به این فکر می‌کنم که این جرقه اولیه مهم نیست چه باشد، مهم پروسه‌ای است که موج را به معماری بدل می‌کند و هیچ حکم کلی نمی‌توانم بدهم که کار کدام‌مان درآخر بهتر خواهد شد.
2. ترم سه بودم که استادی (البته با نظرات فعلی‌ام، هیچ لیاقت این لقب رو ندارند) ما را مجبور کرد با کانسپت "کدو حلوایی"، خانه رویایی طراحی کنیم. بگذریم که چه قدر همان زمان هم جدل و کشمکش بین ما پیش اومد، سر این کانسپت مضحک، اما باور کنید خیلی از دوستان من یاد گرفتند اولین دفاع از طرح‌هاشون رو با وصل‌کردن به فرم‌های این‌چنینی تبرئه کنند.
3. کاش همایش کانسپت ادامه پیدا می‌کرد. بگذریم که طرح دوم برگزیده، کانسپت‌اش دانه‌های تسبیح بود! اما حرف‌های رد و بدل شده در آن همایش می‌توانست شروعی خوب برای آماده کردن ذهن ‌نسل جدید دانشجو باشد.


>>> متن کامل یادداشت