عرصه‌های حضور نقد معماری ـ 15

نقد معماری

عرصه‌های حضور نقد معماری ـ 15

بازخوانی کتاب معماری و اندیشه نقادانه ـ 56

Architectural Criticism
Areas of Architectural Criticism - 15
Book Review: Architecture and Critical Imagination - 56

3. نقد کارشناسانه (نقد توسط افراد متخصص و آگاه) ـ 3

از دیگر رسانه‌های عمومی دربرگیرنده نقد تخصصی، می‌توان از مجلات نام برد که در این زمینه، نسبت به روزنامه‌ها از اهمیت دیرینه‌تری برخوردارند. اولین تلاش منظم و مستمر برای ارزیابی و بحث در مورد معماری آمریکا و توسعه شهری، هر هفته بین سال‌های 1931 تا 1963، در ستون ثابتی با عنوان "خط آسمان"، در مجله نیویورکر، توسط لوئیز ممفرد صورت گرفت. مهم‌ترین کمبود این نخستین تلاش حائز اهمیت در نقد مطبوعاتی آمریکا، نبود تصویر یا عکس از موضوع مورد نقد، در کنار نوشتار بود.

نقد کارشناسی در مجلات تخصصی، سابقه‌ای طولانی‌تر از مجلات معمولی دارد. مونتگمری شایلر که در آمریکا، به عنوان اولین منتقد معماری شناخته شده است، کار خود را در سال 1891، در مجله Architectural Record آغاز کرد.

علاوه بر همکاری‌های معمول و مداوم بین مجلات و منتقدانی نظیر ممفرد و شایلر، و نیز مقالاتی که گه‌گاه توسط سایر منتقدان نوشته می‌شد، برخی مجلات تخصصی، حضور نقد را در قالب‌های دیگری نیز تجربه کرده و آزموده‌اند. به عنوان مثال، مجله Architectural Record، از سال 1981، به مدت 20 سال، مجموعه مقالاتی تحت عنوان "انحرافات معمارانه" منتشر می‌کرد که در آنها، به معرفی ساختمان‌هایی که از دیدگاه زیبایی‌شناسی، به طرز معمول و غیرعجیبی، بد ساخته شده بودند، می‌پرداخت و نواقص آنها را مورد بررسی قرار می‌داد. در اغلب موارد، نام معماران چنین انحرافاتی، به دلیل ادب و تواضع حرفه‌ای، ذکر نمی‌شد.

نوع قابل‌توجه دیگری از قالب‌های متفاوت نقد مطبوعاتی که مورد تجربه قرار گرفته، مجموعه مقالات تریستان ادواردز است که در آنها، بناهای مورد بحث، خود دارای شخصیت‌های زنده هوشیار و صاحب‌نظری تصور می‌شوند که قدرت بیان دارند و نسبت به معانی و ویژگی‌های خود دلواپس نیز هستند. "آنچه خود بنا می‌گوید"، به نویسنده اجازه می‌دهد حضوری بی‌تکلف و بی‌غرض داشته و به بنا فرصت دهد تا خود بیان‌کننده همه موضوعات و مباحث ضروری باشد.

تجربه‌ای دیگر در مورد قالب‌های غیرمتداول نقد مطبوعاتی، پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد؛ آن‌هنگام که رشد بی‌رویه شهرنشینی خارج از کنترل بود، قالب رایج نقد مطبوعاتی که به صورت انتشار گاه و بی‌گاه مقالات انتقادی در مجلات بود، چندان موثر واقع نمی‌شد. به همین دلیل، چاپ مجلات به صورت "شماره مخصوص" پدیدار شد، چرا که با تمرکز همه‌جانبه یک نسخه کامل از مجله بر موضوعی خاص، احتمال تاثیرگذاری مقالات انتقادی در مورد آن موضوع خاص بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال، "آمریکای ساخته دست بشر"، نام اولین شماره مخصوص مجله Architectural Review در دسامبر 1950 بود که به افشای آشفتگی موجود در رشد بی‌رویه و غیر قابل کنترل شهرنشینی در نزدیکی شهرهای بزرگ آمریکا و پیشنهاد راه‌حل‌هایی برای بهبود آینده می‌پرداخت.

/ 0 نظر / 16 بازدید