در جست‌وجوی تعریفی برای معماری ـ 1

مبانی نظری معماری

در جست‌وجوی تعریفی برای معماری ـ 1

Architectural Theory
In Search of a Definition for Architecture - 1

تعریف معماری از دیدگاه ویلیام موریس
یکی از شناخته‌شده‌ترین تعریف‌های معماری، تعریفی است که در سال 1881، توسط ویلیام موریس (William Morris)، معمار انگلیسی، ارائه شده است:

«معماری شامل تمام محیط فیزیکی است که زندگی بشر را دربرمی‌گیرد و تا زمانی که جزیی از دنیای متمدن به شمار می‌آییم، نمی‎توانیم خود را از حیطه آن خارج سازیم، زیرا معماری عبارت است از مجموعه اصلاحات و تغییراتی که به اقتضای نیازهای انسان، در روی کره زمین ایجاد شده است و تنها صحراهای بی آب و علف از آن بی‌نصیب مانده‌اند. ما نمی‌توانیم تمام منافع خود را در زمینه معماری در اختیار گروه کوچکی از مردمان تحصیل‌کرده بگذاریم و آنها را مامور کنیم که برای ما جست‌وجو کنند، کشف کنند و محیطی را که ما باید در آن زندگی کنیم، شکل دهند و بعد ما آن را ساخته و پرداخته تحویل بگیریم و سپس متحیر شویم که خاصیت و عملکرد آن چیست. به عکس، این بر ماست که هر یک به نوبه خود ترتیب صحیح به وجود آمدن مناظر سطح کره زمین را سرپرستی و نظارت کنیم و هر یک از ما باید با دست‌ها و مغز خود، سهم خویش را در این وظیفه ادا کند.» (1)

این تعریف، در مقایسه با تعریف‌های متنوعی که تاکنون توسط اندیشمندان و معماران مختلف برای معماری ارائه شده، از سه ویژگی منحصربفرد برخوردار است:
1. در این تعریف، معماری به مثابه موجودیتی چنان والا و هنری شناخته نشده و هرگونه مداخله انسان در محیط زیست که به دگرگونی شکلی و ترکیبی آن انجامد و تا حد دگرگونی منظر سطح زمین پیش رود، زیر پوشش معماری آورده ‌شده است.
2. در این تعریف، معماران آموزش‌دیده از مجموعه انسان‌هایی که حتی بی‌شناخت معماری به مثابه یک دانش کاربردی و بی‌توجه به معنای تجربی کارشان (و اندیشه‌ها و تدابیری که بر این دو امر مترتب‌اند) می‌توانند معماری کنند، جدا شده‌اند.
3. بر اساس این تعریف، معماری خواستار مسئولیت است، به تناسب آگاهی و وجدان محیط زیست انسان‌ها. (2)

_________________________________________

þپی‌نوشت:

1. بنه‌ولو، لئوناردو، 1378: تاریخ معماری مدرن، ترجمه سیروس باور، دانشگاه تهران، صص 299-300.

2. فلامکی، محمدمنصور، 1371: شکل‌گیری معماری در تجارب ایران و غرب، ، نشر فضا، ص 128.

/ 4 نظر / 6 بازدید
فرزاد شیدزی

استاد در طول 2ماه کار کرئن روی تحقیقی با این موضوع به این نتیجه رسیدم به تعداد ذهن های رو زمین تعریف برای معماری وجودداره

پريسا

بسيار ممنونم از اطلاع رساني شما.