معماری در آیینه کاریکاتور ـ ٣

حاشیه معماری

معماری در آیینه کاریکاتور ـ ٣

Margin of Architecture
Architectural Caricatures - 3

þفرم معماری، همواره در معرض تاثیرات عوامل مختلف اقلیمی، فرهنگی، نکنولوژیک، اجتماعی و نیز نیازهای انسانی است.

Hellman, Louis. 2002: Architecture A to Z: A Rough Guide.Academy Press.  p. 4 ©

/ 3 نظر / 11 بازدید
محـــبوبه جبــــارنژاد

سلام، و نیز شامل : 1- سرکشی ۲- رهایی (دیوانه وار بودن) ۳- شوخ طبعی (داشتن تفکرات فانتزی) ۴- گریز اندیشی و از همه مهمتر توان مالی کارفرما و سطح آگاهی او نسبت به پروژه

محمدعلی عبدالصمدی

سلام. خیلی عالی بود

زرقانی

سلام بله درسته معماری از همه چیز میتونه تاثیر بگیره این مورد هم میتونه تاثیر گذار باشه