پست های ارسال شده در آدر سال 1383

هوشنگ سیحون؛ معمار بناهای ماندگار ـ 2

معرفی معمار <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   هوشنگ سیحون؛ معمار بناهای ماندگار ـ 2              Architect’s Introduction Hushang Seihoun; The Architect ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 67 بازدید

هوشنگ سیحون؛ معمار بناهای ماندگار ـ 1

معرفی معمار <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   هوشنگ سیحون؛ معمار بناهای ماندگار ـ 1              Architect’s Introduction Hushang Seihoun; The Architect ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 80 بازدید

جست­وجوی هویت تاریخی در معماری، آری یا نه؟

یادداشت ماه <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   جست­وجوی هویت تاریخی در معماری، آری یا نه؟                             Month's Note ?The Quest for ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 50 بازدید