پست های ارسال شده در خرداد سال 1386

معماری معاصر ایران از نگاه میرمیران ـ 2

معماری ایران  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> معماری معاصر ایران از نگاه میرمیران ـ 2             Iranian Architecture Mirmiran’s Viewpoint on ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 708 بازدید

معماری معاصر ایران از نگاه میرمیران ـ 1

معماری ایران  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> معماری معاصر ایران از نگاه میرمیران ـ 1             Iranian Architecture Mirmiran’s Viewpoint on ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 177 بازدید

در جست‌وجوی نقد آینده‌نگر

نقد معماری  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> در جست‌وجوی نقد آینده‌نگر   بازخوانی کتاب «معماری و اندیشه نقادانه» ـ 2             Architectural ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 98 بازدید