پست های ارسال شده در بهمن سال 1387

واژگان متن‌های معماری ـ 7

آموزش معماری واژگان متن‌های معماری ـ 7 Architectural Education Vocabulary of Architectural Texts - 7 o Auditoriumþتالار اجتماعات o Belvedereþمهتابی o Doorwayþدرگاه o Excavationþگودبرداری، خاک‌برداری o ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 59 بازدید