پست های ارسال شده در مرداد سال 1388

طراحی معماری؛ از آوان‌پروژه تا متاپروژه

طراحی معماری طراحی معماری؛ از آوان‌پروژه تا متاپروژه Architectural DesignArchitectural Design; from Avant-Project to Meta-Project آوان‌پروژهآوان‌پروژه که مجموعه اندیشه‌های اولیه طراح را ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 316 بازدید

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 9

آموزش معماری پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 9 Architectural EducationProjects of Architecture’s Students – 9 þ مقدمات طراحی معماری 2 þدانشجو: محمدعلی عبدالصمدیþگروه معماری ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 442 بازدید