پست های ارسال شده در شهریور سال 1390

معماری زمینه‌گرا؛ چرا و چگونه؟ ـ 5

گفت‌وگوهای معماری معماری زمینه‌گرا؛ چرا و چگونه؟ ـ 5 Architectural DiscussionsA Discussion about Contextual Architecture - 5 فاطمه شریعتمداری:چهار ویژگی دیالکتیک فلسفی عبارتند ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 214 بازدید

"پروژه باز"، ایده‌ای برای فضاهای فرهنگی

مبانی نظری معماری "پروژه باز"، ایده‌ای برای فضاهای فرهنگی Architectural Education"Open Project", An Idea for Cultural Spaces رضا دانشمیر، معمار پردیس سینمایی پارک ملت، ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 123 بازدید

گفت‌وگویی درباره آموزه‌های معماری سنتی ایران ـ 10

گفت‌وگوهای معماری گفت‌وگویی درباره آموزه‌های معماری سنتی ایران ـ 10 Architectural DiscussionsA Discussion about Iranian Traditional Architecture - 10 بی‌نام:موریس در مورد هندسه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 91 بازدید