پست های ارسال شده در آدر سال 1390

نقدی بر گفته‌های رضا دانشمیر درباره ایده "پروژه باز"

نقد معماری نقدی بر گفته‌های رضا دانشمیر درباره ایده "پروژه باز" Architectural CriticismA Review on Daneshmir's Statements about "Open Project" آنچه در ادامه می‌خوانید، نقد ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 179 بازدید

گفت‌وگویی درباره آموزه‌های معماری سنتی ایران ـ 12

گفت‌وگوهای معماری گفت‌وگویی درباره آموزه‌های معماری سنتی ایران ـ 12 Architectural DiscussionsA Discussion about Iranian Traditional Architecture - 12 بی‌نام:معضل مسکن مهر هم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 80 بازدید