/ 3 نظر / 63 بازدید
جعفر

آیا معماری ابزاری برای بیان آرزوهای شخصی و یا یک پیام و یا ... است ؟ ویا اینکه معماری، معماری است ؟

زرقانی

سلام منظور از اشتیاق ، رابطه ی درونی است که بین معمار و موضوع مورد چالش معماری ، صورت میگیرد. که در معماران مختلف شکل های متفاوتی دارد.

جعفر

من نیز سلام / بنده با اون قسمت مدیا پنداری معماریش ( رساندن یک پیام ) مخالفم /