عرصه‌های حضور نقد معماری ـ 16

نقد معماری

عرصه‌های حضور نقد معماری ـ 16

بازخوانی کتاب معماری و اندیشه نقادانه ـ 57

Architectural Criticism
Areas of Architectural Criticism - 16
Book Review: Architecture and Critical Imagination - 57

3. نقد کارشناسانه (نقد توسط افراد متخصص و آگاه) ـ 4

مهم‌ترین اقدام برای بهبود کیفیت و افزایش تاثیرگذاری نقد در مجلات تخصصی، رواج نقد به صورت ارزیابی‌های آینده‌نگری بود که توانایی تحت تاثیر قرار دادن ساخت‌وسازهای آینده را نیز داشت. این مجموعه مقالات به جای آنکه پس از ساخت و اتمام یک بنا، به قضاوت ساده‌ای در مورد آن بپردازند، بر آن بودند تا با ایجاد و تکیه بر بازخوردهایی حاصل از نقد هر بنا، روند طراحی بناهای متعاقب بعدی را تحت تاثیر قرار دهند.

در سال 1946، مجله Progressive Architecture اقدام به چاپ مجموعه مقالات کوتاهی از این دست کرد که طی آن به مطالعه گونه‌های خاص معماری، از طریق بررسی نمونه‌های متعدد تازه طراحی شده‌ای از هر یک می‌پرداخت. گروه‌های متخصص مختلفی برای نقد گونه‌های مختلف، نظیر خانه‌ها، بیمارستان‌ها، فروشگاه‌ها و مجموعه‌های مسکونی تشکیل شده بود که هر یک از گروه‌ها، به بررسی و ارزیابی حداقل چهار یا پنج راه‌حل طراحی اخیرا ارائه شده در زمینه این گونه‌ها می‌پرداخت. هر کدام از این مقالات، علاوه بر بیان نظر اعضای هیئت‌منصفه، به بیان نظریات و مقاصد طراح از زبان خود و دفاعیات او در برابر اظهارنظرهای هیئت و واکنش استفاده‌کنندگان هر یک از بناها نیز می‌پرداخت. توجه همزمان به چندین راه‌حل متفاوت برای یک موضوع طراحی واحد، باعث می‌شد که شبهه و اتهام تبلیغاتی یا محاکمه‌ای بودن کمتر به مقاله وارد شده و مقاله بتواند بر فرایند معماری، به عنوان تلاشی در جهت ایجاد یک سرپناه معقول، تاکید ورزد.

/ 0 نظر / 40 بازدید