واژگان مرمت شهری ـ 4

معماری شهری

واژگان مرمت شهری ـ 4

Urban Architecture
Vocabulary of Urban Renovation - 4

oنوسازی (Renovation)
þنوسازی زمانی انجام می‌شود که فضای شهری، مجموعه یا بنا از کارکردی مناسب و معاصر برخوردار است، ولی فرسودگی نسبی کالبدی ـ فضایی، سبب کاهش بازدهی و کارآیی آن شده است. نوسازی مجموعه اقداماتی را شامل می‌شود که در عین حفاظت بنا، مجموعه یا فضای شهری کهن، سازمان فضایی مربوط را معاصرسازی کند و امکان بازدهی بهینه آن را فراهم آورد.

oتجدید حیات (Revitalization)
þتجدید حیات مجموعه اقدامات متنوع و تکمیلی است که برای بازگردانیدن حیات یا زندگی مجدد به بنا، مجموعه یا فضای شهری مورد نظر صورت می‌پذیرد. این اقدامات می‌توانند در سازمان کالبدی ـ فضایی صورت پذیرند و سبب حذف یا اضافه کردن بخش‌هایی از سازمان کالبدی ـ فضایی بافت کهن شوند، بی‌آنکه به هیئت کلی آن خدشه‌ای وارد شود. معاصرسازی مورد نظر در این اقدامات، تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و کالبدی را شامل می‌شود.

oانطباق، به‌روز کردن (Adaptation)
þانطباق شامل سلسله اقداماتی است که با ایجاد شرایط مناسب در سازمان فضایی ـ کالبدی، باعث سازش میان کالبد و فضای کهن با نیازهای امروزین می‌شود.

oتبدیل، دگرگونی (Conversion)
þتبدیل به معنای تغییر خط، تغییر جبهه، تغییر شکل، تغییر ماهیت و تغییر عقیده است و مجموعه اقداماتی را شامل می‌شود که بتوانند به تغییرات از پیش‌گفته شده به نحوی پاسخ گویند که اخلال حادث‌شده از این تغییرات را از میان بردارند. در مرمت شهری، این اقدام مرمتی در زمینه تغییر و تبدیل بنا، مجموعه یا فضاهای کهن شهری به کار گرفته می‌شود که نیاز به معاصرسازی دارند و می‌توان با هر یک از تغییرات مورد نظر، این امر را به انجام رسانید.

_________________________________________
þمنبع: حبیبی، محسن و مقصودی، ملیحه. 1381: مرمت شهری. دانشگاه تهران.

/ 1 نظر / 460 بازدید
بی تا

سلام وقتتون بخیر اول از همه بهتون تبریک می گم بخاطر داشتن همچین وبلاگ پر محتوایی از اطلاعات خوبی هم که توش می نویسید ممنون من تمام آرشیوارو دارم و ازشون استفاده می کنم واقعاً خسته نباشید. من ازتون یه کمک می خواستم امیدوارم وقتشو داشته باشید راهنماییم کنید. من اطلاعاتی در مورد سبک های معماری جهان می خواستم ولی نمی دونم از چه سایت یا وبلاگی می تونم اطلاعات جامعی رو بگیرم می تونم رو کمک شما حساب کنم؟