# واژگان_متن‌های_معماری

واژگان متن‌های معماری ـ 10

o Cantileverþ طره (عضو سازه‌ای بیرون‌آمده نسبت به تکیه‌گاه، دیوار یا ستون) o Concaveþ کاو، مقعر o Convexþ کوژ، محدب o Lattice Structureþ سازه مشبک o Membrane Structureþ سازه غشایی o Pneumatic Structureþ سازه بادی o Pole Structureþ سازه شمعی o Space ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 127 بازدید