درس‌هایی از بزرگان معماری ـ 5

یادداشت ماه

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

درس‌هایی از بزرگان معماری ـ 5

 

از دکتر باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی بیاموزیم

 

Month'sNote

Lessons from Architecture’s Masters – 5

Let us Learn from Bagher Ayatollah-Zadeye Shirazi

 

Bagher Ayatollah-Zadeye Shirazi 

Photo: eventspace.persianblog.ir

 

 

o معمارى آميزه‌اى از احساس و دانش معمار است. 

þ هنر راهى است براى انتقال احساس. با اين تعريف، معمارى هنر محسوب مى‌شود، چونمعمارى پرداختن به فضاهاى زندگى است و اين فضاها هرچه با احساسات ما هماهنگ‌ترباشد، دلپذيرتر و مقبول‌تر است. اما آن چيزى كه اين فضا را مى‌سازد، بی‌ارتباط باعلم نمىتواند باشد، به عنوان مثال براى ساخت يك بنا، نياز به محاسباتى است كه جزاز طريق به‌كارگيرى علم رياضى امكان‌پذير نيست. البته درگذشته، اين كار ازطريق تجربىانجام مى‌گرفت كه آن هم خود، علم محسوب مى‌شود، چون علوم امروز هم پايه‌هاى تجربىدارند. بنابراين معمارى را نمى‌توان فقط هنر يا فن دانست؛ معمارى تلفيق و تركيبى ازهردو است. درواقع، معمارى آميزه‌اى از احساس و دانش معمار است.

جهانگیر صالح‌یار، صیانت از میراث: روزنامه ایران، سه‌شنبه 9 اسفند 1384، شماره 3407

 

o اگر خلاقيت و نوآورى درجهت تعالى بخشيدن به اصولباشد، بسيارخوب است. 

þ يك سرى اصول هستند كه هميشه پايدار و تغييرناپذيرند و جزوطبيعت انسان به شمار مىروند. در معمارى هم، اين اصول دائمى وجوددارند. امامتغيرهايى هم هستند كه جزو ضوابط محسوب مى‌شوند، مثل صداقت، دوست داشتن و.... مثلاًبراى ساختن يك بنا نياز به مصالحى است (يك اصل)، اما اين مصالح در برهه‌هاى مختلفزمانى تغيير مى‌يابد (متغير). اين تغيير با اصول منافاتى ندارد، بلكه تابع آن است. در معمارى نيز، اگر اين تغييرات (يعنى خلاقيت و نوآورى) درجهت تعالى بخشيدن به اصولباشد، بسيارخوب است.

جهانگیر صالح‌یار، صیانت از میراث: روزنامه ایران، سه‌شنبه 9 اسفند 1384، شماره 3407

 

 

o گذشته و آینده مفاهیمی امروزی هستند.

þآنچه از فرهنگ گذشتگان با نام میراث فرهنگی به ما رسیده است، بخشی از زندگی فرهنگی ماست. فضیلت و ارزش این میراث قطعاً در کهنه بودن، اسرارآمیز بودن آن و یا «میراث» بودن آن نیست، بلکه به اعتبار ارزش امروزی‌اش مورد توجه است. گذشته برای آن نیست که به سویش برگردیم، بلکه مسیر طی‌شده‌ای است که آثاری عینی از آن در حال حاضر پیش روی ماست که می‌تواند در هدایت حال برای آیندگان سودمند باشد. گذشته و آینده مفاهیمی امروزی هستند، یعنی به زمان حال مربوط‌اند و بر شالوده اطلاعات و برخورداری حاضر ما بنیان‌گذاری می‌شوند.

گفتگو با دکتر آیت‌الله‌زاده شیرازی: فصلنامه آبادی، شماره 19، زمستان 1374، صفحه 51

 

o میراث فرهنگی زنده‌ترین شاخص تغییرات زندگی انسان‌هاست.

þمیراث فرهنگی ـ صرف‌نظر از ارزش‌های علمی، تاریخی، هنری و فرهنگی‌اش ـ نقش بسیار اساسی حضور زمان در مکان را ایفا می‌کند که در حفظ تعادل انسان سهمی انکارناپذیر دارد و بدون آن، مکان و عرصه مسکون بعد زمانی خود را از دست می‌دهد. میراث فرهنگی زنده‌ترین شاهد و شاخص تغییرات زندگی انسان‌هاست و حافظه تلاش انسان برای بقا و تعالی بخشیدن به حیات در آن ذخیره شده است.

گفتگو با دکتر آیت‌الله‌زاده شیرازی: فصلنامه آبادی، شماره 19، زمستان 1374، صفحه 52

 

___________________________________

þبرای مطالعه زندگی‌نامه دکتر باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی، می‌توانید به وبلاگ فضای رویداد مراجعه نمایید.

þبخش‌های پیشین «درس‌هایی از بزرگان معماری»:

1. از لوکوربوزیه بیاموزیم

2. از راب کریر بیاموزیم

3. از ژان نوول بیاموزیم

4. از محمدرضا جودت بیاموزیم

 

 

/ 4 نظر / 96 بازدید
سياوش

شما همواره مطالبی متفاوت و خواندنی می گذاريد که از اين بابت از شما متشکرم (‌به نوبه خود البته ) خوشحال می شوم که بهوبلاگ من سری بزنيد و در صورت تمايل من را لينک کنيد .

A&Dمجله معماری

سلام...ممنون از مطالب عليتون ..واقعا با يد از شما تشکر کرد..مرسی

قاصدک

بسيار جالب و خواندنی بود.