/ 2 نظر / 321 بازدید
محمدرضا میکائیل زاده

واقعا درست گفتند. مسئله اینجاست: افرادی که به عنوان استاد معماری به ما تدریس می کنند، خودشان نفهمیدند معماری چیست

شاهین

من هم تایید میکنم واقعا درست گفتند. مسئله اینجاست: افرادی که به عنوان استاد معماری به ما تدریس می کنند، خودشان نفهمیدند معماری چیست ولی یک مسئله هست که با شکل شهرسازی و مستطیل بودن زمین های شهری کمی از ایجاد خلاقیت ها کاسته است .